Sao Mai Hành Khúc

Bài hát này được thực hiện bởi Ca Sĩ Diễm Châu, Trần Đinh Định
và Michael Nhan tại CA, USA

http://www.khungtroisaomai.com/saomaihanhkhuc/SaoMaiHanhKhuc.mp3

(Xin nhấn vào nút play hay mp3 ở trên để nghe Sao Mai Hành Khúc)

Ai đi về Đà Nẵng xa vời..

Trường Sao Mai quê hương tôi dấu yêu ngàn đời

Rung rinh xinh tươi hoa lá reo cười

Chợ chiều xao xác bóng người

 

Đây thanh niên học sinh Sao Mai

Nối nghiệp xưa bao đấng anh tài

Nặng trên đôi vai sứ mệnh người trai

(Chói danh học sinh Sao Mai)

Điểm tô đài vinh quang mới

Tiến tới lư tưởng là nguồn sống cho muôn đời

Để làm phụ huynh hiên ngang v́ tinh thần yêu quốc gia

Đồng tâm học chăm

Trung Nam Bắc một ḷng thi đua gieo t́nh thắm tươi

 

Trường Sao Mai

Học sinh Sao Mai

Tay trong tay cùng tiến về phương trời mới

Tương lai, vui ta có say, ta có say, say sưa

Đang chí trai, đang chí trai để danh chốn đây

Ngàn đời quyết không hề phai

 

Sao mai ơi, ghi nhớ chăng người ân nhân

Sao Mai đến chúc mừng hân hoan

Sao Mai hứa muôn đời nhớ người

Đă gầy dựng Sao Mai sáng tươi ….

(Diệu Chi chép lại)